Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

Projekt konkursowy „Młodzież na starcie"


współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontakt:

Biuro projektu:
 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Gen. J. Bema 16A
11-600 Węgorzewo
tel. 87 429 69 00, fax. 87 429 69 01


 Wykaz kadry projektu:

 1.    Kierownik projektu:  Leszek Balon  tel. 87 429 69 00
 2.    Koordynator projektu:  Agnieszka Szałko  tel. 87 429 69 10
 3.    Specjalista ds. programów:  Malwina Fiłonowicz  tel. 87 429 69 11
 4.    Specjalista ds. rozliczeń finansowych:  Ewa Szymczak  tel. 87 429 69 42
 5.    Specjalista ds. ewidencji i świadczeń:  Brygida Miszkiel  tel. 87 429 69 30
 6.    Specjalista ds. staży:     Beata Dmochowska- Balon  tel. 87 429 69 13
 7.    Specjalista ds. szkoleń:  Magdalena Lichacz  tel. 87 429 69 14
 8.    Lider Klubu Pracy:  Anna Bartosewicz  tel. 87 429 69 24
 9.    Doradca zawodowy:  Justyna Abramowicz  tel. 87 429 69 26
 10.  Pośrednik pracy:  Monika Moc  tel. 87 429 69 23

Formularze do pobrania:

I.    FORMULARZE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
1.     Kwestionariusz Rekrutacyjny
2.     Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne uprawdopodobnione podjęciem zatrudnienia
2a.   Deklaracja zatrudnienia
3.     Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej
3a.   Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia

II.    FORMULARZE DLA ORGANIZATORÓW STAŻY
1.    Wniosek o zawarcie umowy o organizację stażu
2.    Załącznik nr 1 do wniosku - Program stażu
3.    Załącznik nr 2 do wniosku - Zgłoszenie wolnego miejsca odbywania stażu
4.    Karta oceny formalnej
5.    Karta oceny merytorycznej

III.    FORMULARZE DLA PRACODAWCÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW DEKLARUJĄCYCH ZATRUDNIENIE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO
1.    Deklaracja zatrudnienia

Załączniki
Informacje o projekcie.pdf (pdf, 201 KB)
Ogłoszenie o szkoleniach indywidualnych.pdf (pdf, 183 KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzież na starcie”.pdf (pdf, 358 KB)
Regulamin organizacji stażu w ramach projektu „Młodzież na starcie”.pdf (pdf, 315 KB)
Regulamin organizacji szkoleń indywidualnych w ramach projektu „Młodzież na starcie”.pdf (pdf, 483 KB)
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.pdf (pdf, 433 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę