Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Rynek pracy

  •   Wyniki naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 11 lutego 2019 r. - PO WER 2019
  •   Wyniki naboru wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 11 lutego 2019 r. - RPO 2019
  •   Wyniki naboru wniosków z dnia 8 lutego 2019 r JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach PO WER 2019-1
  •   Wyniki naboru wniosków z dnia 8 lutego 2019 r. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach RPO 2019- 1
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę