Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Rynek pracy

  •   Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   Analiza potrzeb Pracodawców (szkolenia, przygotowania zawodowe dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
  •   Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   Informacja o spotkaniu „Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów”
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę