Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stronLogo RPO kolorowe
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim.
 
 
W ramach projektu realizowane są wskazane poniżej instrumenty i usługi rynku pracy:
- staże,
- szkolenia;
- prace interwencyjne;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
- pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe.
 
 
Ogólna wartość projektu wynosi: 1 429 476,58 zł,
w tym  w ramach wkładu Funduszy Europejskich: 1 215 055,07 zł
 
 
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (III)" realizowany w ramach  RPO skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Węgorzewie, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- o niskich kwalifikacjach,
- powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami.
Plakat RPO 2017

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę