Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Aktualności

SZANSA NA BEZPŁATNE NABYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH !!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĘGORZEWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: „DREWNO, WODA I PRZYGODA" ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZAWODÓW:...

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, bezrobotną lub poszukującą pracy - przeczytaj

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z...

Zapotrzebowanie na środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestniczy w podziale środków...

Środki finansowe PUP na aktywne formy wsparcia na 2019 rok !!!

W zakładce Dokumenty do pobrania i Regulaminy zamieszczono nowe REGULAMINY dotyczące m.in.: staży i bonów stażowych, bonów na zasiedlenie, prac interwencyjnych, robót publicznych.

Nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach projektu POWER 2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi Elektroniczne Urzędu Pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGORZEWIE

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl
 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1500

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400

Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Kaczmarczyk
tel. 87 429 69 00
 
e-mail: iod@pup-wegorzewo.pl

NIP 845-17-99-363
REGON 511433999

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 800 - 1400

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę